Årsrapport 2022

Forside 2

Strategi

I 2022 har Hafslund etablert en langsiktig strategi som staker ut retning mot 2035. Strategien baserer seg på fem strategiske satsingsområder; vi skal bli klima- og naturpositive, bidra med sterk fornybar vekst, balansere fremtidens energisystem og bidra til å skape grønnere og smartere byer. I tillegg skal vi få tak i de beste hodene.

Viktige hendelser

2022 var et eksepsjonelt år for Hafslund, så vel som for resten av energisektoren og verden for øvrig. Et nytt år med rekordhøye kraftpriser, oppkjøpet av Hafslund Oslo Celsio og akselerasjon av satsingene innen havvind og solenergi var noen av de største hendelsene.

Hafslund Oslo Celsio 3

Et energi- og infrastrukturkonsern

Etter oppkjøpet av Hafslund Oslo Celsio, består konsernet av tre tydelige forretningsområder og datterselskaper; Hafslund Eco Vannkraft med Norges nest største vannkraftvirksomhet, Hafslund Oslo Celsio som er Norges største fjernvarmeleverandør og Hafslund Vekst som samler konsernets industrielle eierskap og vekstsatsinger.

Forside 4
Konsernsjefen har ordet

En verden i ubalanse trenger mer fornybart

2022 ble et begivenhetsrikt og utfordrende år. Krigen i Ukraina fører først og fremst til store lidelser for Ukrainas befolkning, men har også forårsaket store negative ringvirkninger i verdenssamfunnet for øvrig. Gassmangel i Europa har ført til ekstremt høye gasspriser og europeiske kraftpriser. Tørre værforhold i Sør-Norge og lav magasinfylling bidro sammen med de europeiske prisene til svært høye kraftpriser i Sør-Norge gjennom året.

Utvalgte nøkkeltall

Resultat etter skatt

4 344 millioner kroner

Vannkraftproduksjon

13,8 TWh

Klimautslipp

459 554 tCO₂e

Sorteringsgrad

89 %

Antall ansatte

686

Antall skader

2,9 per million arbeidstimer