Personvern

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på e-post post[@]hafslundeco.no

Når behandler vi personopplysninger om deg

Nedenfor følger en liste av forskjellige behandlingsaktiviteter, og hvilke opplysninger vi kan behandle for hver enkelt aktivitet:

Hafslund.no – Webanalyse og informasjonskapsler

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Plausible.

Vi benytter analyseverktøyet Plausible for å finne ut hvordan besøkende benytter seg av nettsidene våre, slik at vi kan optimalisere brukeropplevelsen. Plausible benytter ikke informasjonskapsler (cookies), og de sporer, samler og lagrer ikke noe personlige data. Plausible hverken lagrer eller henter ut noe data fra de besøkendes enheter.

Alle dataene som spores og samles inn, holdes fullstendig sikret, kryptert og lagret på fornybare energidrevne servere i EU.

Kommunikasjon – Bruk av sosiale medier

Hafslund benytter Facebook og LinkedIn som plattform for toveiskommunikasjon med våre følgere. Dette gjør vi for å komme i kontakt med folk og spre budskap om virksomheten Hafslund, i tillegg til å gjøre virksomheten attraktiv for potensielle nye søkere.

Opplysninger som benyttes på plattformene brukes ikke til andre formål enn å kommunisere med følgere, og gi informasjon om våre produkter og tjenester. Dette gjør vi på bakgrunn av en berettiget interesse som behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Ansettelsesprosesser

Dersom du søker jobb hos Hafslund, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Ansettelsesprosessen innebærer behandling av de opplysningene du oppgir til oss gjennom dokumentene du sender oss, blant annet søknad, CV, vitnemål og attester. I tillegg til eventuelle intervju, vil Hafslund også gjennomføre egne undersøkelser, som for eksempel samtaler med jobbsøkerens referanser. Hafslund benytter jobbsøkerportalen Webcruiter til å administrere innsendte søknader. For å vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser benytter vi samtykke som behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

Dersom du får tilbud om ansettelse og inngår kontrakt, gjennomfører Hafslund bakgrunnssjekk og kredittsjekk av alle. Dette gjør vi i henhold til kraftberedskapsforskriften § 6-7, der behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

Stillingssøknader oppbevares i Webcruiter. Generelle søknader slettes innen ett år.

Dersom du er ansatt i Hafslund finner du egen personvernerklæring for ansatte på intranett.

Kameraovervåking

Hafslund Eco Vannkraft benytter kameraovervåking på kraftstasjoner og kraftanlegg. Dette gjør vi for å sikre anlegg, systemer eller annet som er eller kan bli av vesentlig betydning for driften og gjenoppretting av ekstraordinære situasjoner mot uønskede hendelser og handlinger (herunder adgang for uvedkommende). Det betyr at i noen tilfeller kan kameraovervåkingen fange opp sivile som er ute i skog, mark og fjell i nærheten av våre kraftstasjoner. Vi gjennomfører kameraovervåking med behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr 1. bokstav c, med hjemmel i kraftberedskapsforskriften § 5-1.

Vi gjennomfører kameraovervåking i henhold til forskrift om kameraovervåking i virksomhet som betyr at vi normalt bare lagrer opptak i syv dager. Unntaksvis lagrer vi i 30 dager ved behov.

Grunneiere

Hafslund behandler personopplysninger om mange grunneiere. Opplysninger som behandles er i hovedsak navn, adresse, telefonnummer, gårds- og bruksnummer, eier, kontoinformasjon og personnummer. Personnummer benyttes til tinglysing når Hafslund skal gjennomføre engangsinnløsninger.

Behandlingen gjennomføres i henhold til grunneieravtaler vi har med de enkelte grunneierne med behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1, bokstav b.

Hafslund Vekst - rådgivning, Battly og Solway

Hafslund Rådgivning tilbyr rådgivning innen elektrifisering og energirådgivning til virksomheter knyttet til utrulling av elektrisk infrastruktur og fornybare energiteknologier. Det er prosjekter til ladeinfrastrukturer av transportsektoren, bygg- og anlegg, fornybar energi som sol, vind og batterier. Behandlinger av personopplysninger er primært knyttet til virksomheter med kunder og der Hafslund behandler mye kontaktinformasjon, både hos store nasjonale aktører, mindre oppstartsselskaper i både i privat og offentlig sektor og borettslag og sameier.

Hafslund sletter personopplysninger til disse formålene når kunder ber oss oppdatere kontaktinformasjonen, eller ved endt kundeforhold.

For hafslundragivning.no gjelder denne personvernerklæringen.

For battly.no gjelder denne personvernerklæringen

For solway.no gjelder denne personvernerklæringen

Hafslund Hovedgård

Hafslund Hovedgård & Konferansesenter tilbyr kurs & konferanse, overnatting og restaurantopplevelser for virksomheter. I den forbindelse behandler Hafslund AS, avdeling Hafslund Hovedgård, personopplysninger knyttet til dette.

For Hafslund Hovedgård gjelder denne personvernerklæringen, som beskriver hvordan Hafslund behandler personopplysninger knyttet til hovedgården.

Hva er mine rettigheter?

Du har følgende rettigheter i forbindelse med våre behandlinger av dine personopplysninger:

  • Innsyn: Du kan ta kontakt med oss om du ønsker å få fullt innsyn om hva slags personopplysninger vi har registrert på deg.
  • Retting: Dersom personopplysningene vi besitter om deg er uriktige, kan du når som helst ta kontakt med Hafslund og kreve at vi retter opp i dette. Retting kan være aktuelt der det av ulike årsaker er registrert uriktige opplysninger hos oss om deg.
  • Sletting: Du kan når som helst be oss om å slette dine personopplysninger. Det vil vi respektere og følge opp med mindre vi av andre grunner er pålagt å oppbevare dine personopplysninger, eller har et annet behandlingsgrunnlag for å oppbevare dem. For eksempel kan vi være pålagt og/eller ha berettiget interesse av å oppbevare personopplysninger av hensyn til Hafslunds interesse eller på grunn av lovregler som i bokføringsloven. Dersom du ønsker noen opplysninger slettet, og vi ikke har anledning til å gjøre det, vil du få en begrunnelse.
  • Begrensning av behandlingen: Du kan i samsvar med personvernlovgivningen også kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses, dersom vilkårene for dette etter personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil dine personopplysninger kun lagres. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du til tross for begrensning har samtykket til en annen form for behandling, eller slik viderebehandling skjer med et annet behandlingsgrunnlag (for eksempel for å forfølge et rettskrav).
  • Innsigelsesrett: Dersom vilkårene etter personvernlovgivningen er oppfylt kan du også protestere mot visse behandlingsaktiviteter som vi foretar. Dersom du inngir en slik protest, vil vi ikke lenger behandle disse personopplysningene, med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for videre behandling.

Dersom du ønsker å gjøre en av dine rettigheter gjeldende kan du ta kontakt med oss i Hafslund. For komplett oversikt over dine rettigheter kan du se GDPR kapittel 3.