Styret i Hafslund AS

Styret består av åtte medlemmer, hvorav tre er valgt av de ansatte. Det har ikke vært endringer i styresammensetningen gjennom året. Styret har god representasjon av begge kjønn og har utnevnt revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg som underutvalg til styret.

Styrets sammensetning tilfører konsernet bredde og dybdekompetanse ved viktige beslutninger. Styret avholdt åtte ordinære styremøter i 2022, fem ekstraordinære styremøter og en styresak på e-post. Styret har gjennom fjoråret vært spesielt opptatt av den anstrengte kraftsituasjonen i Europa, kjøpet av Hafslund Oslo Celsio og finansieringen av karbonfangstprosjektet på Klemetsrud, kapitalstyring, rammevilkår, videreutvikling av strategi og muligheter for ytterligere vekst. Organisasjonsarbeid, risiko og utvikling av kompetanse var også sentrale temaer i styrebehandlingen. Styrets arbeid skal bidra til å sikre utvikling av konsernet til det beste for eiere, ansatte og øvrige interessenter.

Styret i Hafslund AS

Alexandra Bech Gjørv

Styreleder

Alexandra Bech Gjørv

Styreleder

Alexandra Bech Gjørv er konsernsjef i SINTEF, et av Europas største forskningsinstitutter med betydelig forskningsaktivitet i energibransjen. Gjørv har bred industribakgrunn fra ledende stillinger i Equinor og Norsk Hydro, der hun blant annet hadde ansvaret for utviklingen av selskapenes virksomhet innen Ny Energi.

Gjørv har tidligere vært styreleder i Eidsiva Energi og styremedlem i franske Technip, Schibsted, Norske Skog og NRK. Gjørv er utdannet jurist. I 2009-2015 var hun partner i advokatfirmaet Hjort og jobbet blant annet med arbeidsrett, energirett og granskninger. Hun ledet også 22. juli-kommisjonen.

Bård Vegar Solhjell

Styremedlem

Bård Vegar Solhjell

Styremedlem

Bård Vegar Solhjell er direktør i Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid). Han er nestleder i styret i stiftelsen Fritt Ord og medlem av hovedprogramkomiteen for Arendalsuka. Tidligere var Solhjell politiker på nasjonalt nivå. Han har vært miljøvernminister, kunnskapsminister og statssekretær ved statsministerens kontor i Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering. Fra 2009-2017 var han stortingsrepresentant for Akershus, og fra 2007-2015 var han nestleder i SV.

Solhjell skriver faste spalter i to aviser om klima, energi, utvikling og andre samfunnsspørsmål. Han har utgitt flere bøker om sentrale økonomiske og politiske spørsmål i vår samtid. Solhjell er utdannet statsviter fra Universitet i Oslo.

Bente Sollid Storehaug

Bente Sollid Storehaug

Styremedlem

Bente Sollid Storehaug

Bente Sollid Storehaug

Styremedlem

Bente Sollid Storehaug er administrerende direktør i Digital Hverdag AS. Hun har vært medlem av flere regjeringsoppnevnte, næringspolitiske råd. Sollid Storehaug etablerte i 1993 Norges ledende internettkonsulentselskap, i dag Bouvet ASA.

Hun sitter også i styrene for Eika-Gruppen, Polaris Media ASA, Europris ASA, Nortel AS, Questback og Motor Gruppen AS. Hun er styreleder i Placewise Group og Ocean Visioneering. Sollid Storehaug har mellomfag i statsvitenskap, executive studier ved INSEAD, MIT, Harvard og Oxford innen styrearbeid, blockchain, bærekraft og innovasjon. Hun foreleser i dag ved Handelshøyskolen BI på masterstudiet Innovasjon, Digitalisering og Nye Forretningsmodeller

Bjørn Erik Næss

Styremedlem

Bjørn Erik Næss

Styremedlem

Bjørn Erik Næss er profesjonelt styremedlem. Næss sluttet i stillingen som CFO i DNB ASA 1. mars 2017, en stilling han hadde i ni år. Tidligere var han konserndirektør og CFO i Aker Kværner ASA, og hadde tilsvarende stillinger i Orkla og Carlsberg (Danmark).

Næss har omfattende erfaring fra lederposisjoner i Norge og internasjonalt de siste 25 årene. Han er utdannet ved Norges Handelshøyskole (NHH), og har gjennomført et ledelsesprogram ved Darden Business School i USA.

Mari Thjømøe

Styremedlem

Mari Thjømøe

Styremedlem

Mari Thjømøe er profesjonelt styremedlem, investor og rådgiver. Hun har ledererfaring fra noen av Norges største selskaper, var CFO og fungerende konsernsjef i Norwegian Property, CFO i KLP og har 17 års erfaring fra Equinor og Norsk Hydro.

Thjømøe er styreleder i Billington Process Technology, Seilsport Maritimt Forlag og ThjømøeKranen, og styremedlem i Norconsult, Ice, det danske forsikringsselskapet Tryg samt de svenske selskapene TF Bank og FCG Fonder. Thjømøe er siviløkonom fra BI/American Graduate School of International business, CFA/autorisert finansanalytiker fra NHH og har topplederutdannelse fra London Business School.

Ingvild R. Solberg 1

Ingvild R. Solberg

Ansattvalgt styremedlem

Ingvild R. Solberg 1

Ingvild R. Solberg

Ansattvalgt styremedlem

Ingvild R. Solberg ble ansatt i Hafslund Eco Vannkraft i 2020. Hun er utdannet elkraftingeniør og jobber i dag som prosjektleder for endringsprosjekter. Tidligere har Solberg jobbet syv år i nettselskapet Elvia, tidligere Hafslund Nett, i flere forskjellige elkrafttekniske stillinger og i lederstilling med personalansvar.

Håkon Rustad

Ansattvalgt styremedlem

Håkon Rustad

Ansattvalgt styremedlem

Håkon Rustad ble ansatt i Eidsiva Vannkraft i 2006. Rustad har Master i Energi og Miljø fra NTNU i Trondheim. Han er i dag fagansvarlig for nett og deltar i tillegg i selskapets havvindsatsning. Rustad har bred erfaring fra fysisk forvaltning av kraftproduksjon, regulering av nettvirksomhet og utvikling av vann og vindkraftprosjekter. Rustad er tillitsvalgt for Teknas bedriftsgruppe i Hafslund.

Vegar Kjos Andersen

Ansattvalgt styremedlem

Vegar Kjos Andersen

Ansattvalgt styremedlem

Vegar Kjos Andersen ble ansatt som elektromaskinist i Hedmark Energi AS i 1998. Han har senere jobbet som montasjeleder elektro og seksjonsleder vedlikehold i selskapene Vannkraft Øst og Eidsiva Vannkraft. Fra 2010 har han vært kraftverksleder/vedlikeholdsleder. I tillegg til fagbrev har han teknisk fagskole innenfor faget Industriell elektronikk. Han har siden 2003 deltatt i prøvenemd i energioperatørfaget.

Les om definisjoner og alternative resultatmål

Les mer