Balanse for fremtidens energisystem

Alle regulerbare fossile energikilder i Europas energimiks må skiftes ut med fornybare energikilder for å nå netto nullutslipp. De fleste av dagens produksjonsteknologier innen fornybar energi er ikke mulig å regulere. Energisystemet må likevel være i balanse og må balanseres med regulerbare kilder eller lagringsmedier.

Vannkraften er å anse som et enormt batteri med regulerbar magasinkapasitet og Hafslund kan derfor sies å være en pådriver for balanse. Behovet for regulerbarhet øker og Hafslund vil forsterke konsernets evne til å bidra til balanse i energisystemet.

Mot 2035 skal vi

  • Øke vår evne til å regulere vannkraften
  • Utvikle distribuerte energiløsninger
  • Utvikle løsninger for aggregering og styring av produksjon, forbruk og lagring
  • Agere raskere i eksisterende og nye balansemarkeder ved hjelp av intelligente modeller

Vesentlig bærekrafttema

Et bærekraftig Hafslund 4

Forsyningssikkerhet

Forsyningssikkerhet handler om å balansere kraftnettet med den kraften som etterspørres, og sikre at vi til enhver tid har nok kraft. 2022 har vært et år der Hafslund har fått kjenne på hva det betyr å være en aktør som skal garantere for forsyningssikkerhet i samfunnet. For andre år på rad opplevde vi et tørrår og hensynet til å sikre god nok magasinfylling for vinteren 2023 ble viktig. Fra slutten av september til midten av november vurderte Statnett kraftsituasjonen som stram for NO2 (Sørlandet) og NO5 (Vestlandet). Siste kvartal ble imidlertid preget av mer nedbør og Statnett endret vurderingen fra stram til normal kraftsituasjon i midten av november.

Som Norges nest størst kraftprodusent, med betydelig magasinkapasitet, hadde vannkraftvirksomheten stort fokus på ansvarlig ressursplanlegging gjennom hele 2022. Kraftsituasjonen, den hydrologiske balansen og magasinfylling ble nøye overvåket, og Hafslunds handels- og produksjonsmiljø tilpasset ageringen løpende ettersom forholdene endret seg.

Den krevende kraftsituasjonen i 2021 og 2022 har synliggjort verdien av vannmagasinene og hvordan de kan betraktes som et enormt batteri for det norske kraftsystemet. Denne regulerbarheten vil i økende grad etterspørres når nye fornybare energikilder som ikke kan reguleres vokser frem. Hafslund har klare mål for utvidelser av magasinkapasitet i vannkraftverkene, og konsernet utforsker hvordan fleksibilitet og regulerbarhet kan sikres i fremtidens energisystem.

Se her for indikatortabell forsyningssikkerhet.

Smart og grønn byutvikling

Samfunnet elektrifiseres, og vi bruker stadig mer strøm. Tilgangen på fornybar energi øker, men forbruket øker raskere. Vi i Hafslund ønsker å tilrettelegge for elektrifisering som bidrar til grønnere og smartere byer. Hafslund jobber for å etablere smarte, digitale energiløsninger som bidrar til effektivt og enkelt energiforbruk og stabile og forutsigbare energipriser.

Les mer