Organisasjon og ledelse 2

Organisasjon og ledelse

Juridisk struktur

Hafslund er et av Norges største energi- og infrastrukturkonsern og er strukturert rundt tre større datterselskaper: Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Oslo Celsio og Hafslund Vekst. Hafslund Eco Vannkraft er Norges nest største kraftprodusent og Hafslund Oslo Celsio er Norges største leverandør av fjernvarme. Hafslund Vekst eier 50 prosent av Eidsiva Energi, og konsernet eier derav 50 prosent av Elvia, Norges største nettselskap. Hafslund eies av Oslo kommune med 100 prosent eierandel.

Hafslund Eco Vannkraft

Vannkraftvirksomheten i Hafslund består av 81 kraftverk spredt over store deler av Sør-Norge basert på tre juridiske grupperinger:

  1. Hafslund Eco Vannkraft med datterselskaper som eier og drifter kraftverk i Vestland, Viken og Innlandet – totalt om lag 18 TWh, hvorav 15 TWh i egenregi. Hafslund eier direkte i Hafslund Eco Vannkraft med 56,5 prosent og indirekte gjennom 50 prosent eierskap i Eidsiva Energi, som har en eierandel på 43,5 prosent. Totalt gir dette konsernet en eierandel på 78,3 prosent i Hafslund Eco Vannkraft.
  2. Hafslund Produksjon Holding med datterselskaper som eier og drifter kraftverk i nedre del av Glomma – totalt om lag 3 TWh. Hafslund Produksjon Holding er eid 90 prosent av Hafslund og 10 prosent av Svartisen.
  3. Oslo Lysverker som eier og drifter kraftverket Hammeren i Oslo. Hafslund eier 100 prosent av Oslo Lysverker. 

Hafslund Oslo Celsio

Hafslund har en eierandel på 60 prosent i Hafslund Oslo Celsio. Videre eier Hafslund Oslo Celsio 100 prosent av fiberselskapet Hafslund Fiber.

Hafslund Vekst og Hafslund Ny Energi

Hafslund eier 100 prosent av Hafslund Vekst og 65 prosent av Hafslund Ny Energi. Hafslund Vekst eier 50 prosent av Eidsiva Energi, 49 prosent av Fredrikstad Energi og 50 prosent av Volte.

Visste du at?

Hafslund er et av Norges største energi- og infrastrukturkonsern.

Organisasjon og ledelse 1

Ledelsen

Hafslund ledes av konsernsjef Finn Bjørn Ruyter. Konsernet hadde 686 ansatte ved utgangen av 2022. Flere endringer ble gjennomført i konsernledelsen i løpet av året. Ved utgangen av 2022 bestod konsernledelsen av åtte direktører, der fire av konserndirektørene var nye for året. I tillegg til konsernsjefen, inkluderer ledelsen tre direktører som representerer de tre store datterselskapene og fire direktører som representerer konsernstøtteenheter.

Finn Bjørn Ruyter

Finn Bjørn Ruyter

Konsernsjef

Finn Bjørn Ruyter

Finn Bjørn Ruyter

Konsernsjef

Finn Bjørn Ruyter har siden 2012 vært konsernsjef i Hafslund. Han var CFO i selskapet i 2010 og 2011. I 2009-2010 arbeidet han i det filippinske vannkraftselskapet SN Aboitiz Power. I perioden 1999-2009 ledet han energidivisjonen i Elkem ASA, og før det krafthandelsvirksomheten fra 1996. I 1991-1996 arbeidet han med olje- og krafthandel i Norsk Hydro ASA. Ruyter er utdannet sivilingeniør maskin fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har en MBA fra Handelshøyskolen BI. Han er styreleder i Fornybar Norge og styremedlem i Equinor ASA og Cegal AS.

Martin Sleire Lundby

Martin Sleire Lundby

Visekonsernsjef og administrerende direktør Hafslund Vekst

Martin Sleire Lundby

Martin Sleire Lundby

Visekonsernsjef og administrerende direktør Hafslund Vekst

Martin S. Lundby tiltrådte stillingen som visekonsernsjef i september 2021 og ble og administrerende direktør Hafslund Vekst i september 2022. Han kom fra stillingen konserndirektør Vekst og investeringer og før det konserndirektør Utvikling og vekst. Han har vært konserndirektør Prosjekter siden september 2019 og før det konstituert konserndirektør for Økonomi og finans i Hafslund (2018-2019). Han har tidligere vært leder for Finans og investor relations (2016-2018), og forretningsutvikler med fokus på M&A og strategi (2013-2015) i Hafslund ASA. Han har videre erfaring som transaksjonsrådgiver i EY (2011-2013). Lundby har en mastergrad i Industriell økonomi og teknologiledelse fra Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU).

Toril Benum

Toril Benum

Konserndirektør prosjekter

Toril Benum

Toril Benum

Konserndirektør prosjekter

Toril Benum tiltrådte stillingen som konserndirektør forretningsstøtte og utvikling i september 2021. I første kvartal 2023 fikk Benum et nytt ansvarsområde og er nå ansvarlig for prosjekter i konsernledelsen. Tidligere var Benum konserndirektør for Ny Energi. Benum var prosjektdirektør for AMS-prosjektet i Hafslund Nett fra mai 2015 og direktør for Prosjekter og utvikling i Hafslund Nett fra mars 2017. Før det var hun i IT-direktør i Veidekke ASA (2010-2015), og hun har hatt flere lederstillinger i Aker Solutions. Benum er utdannet sivilingeniør maskin fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun er styremedlem i Eidsiva Energi AS.

Kristin Lian

Kristin Lian

Administrerende direktør Hafslund Eco Vannkraft

Kristin Lian

Kristin Lian

Administrerende direktør Hafslund Eco Vannkraft

Kristin Lian tiltrådte stillingen som konserndirektør Vannkraft og administrerende direktør Hafslund Eco Vannkraft september 2021. Fra 2019 til 2021 var hun administrerende direktør i Elvia. Lian er utdannet sivilingeniør i elkraftteknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og startet i energibransjen i 1999. Hun har hatt ulike lederstillinger i Hafslund Nett i 20 år, og var konserndirektør og administrerende direktør i selskapet fra 2013 til 2019. Hun er styreleder i BKK AS og styremedlem i Arva AS.

Knut Inderhaug

Knut Inderhaug

Administrerende direktør Hafslund Oslo Celsio

Knut Inderhaug

Knut Inderhaug

Administrerende direktør Hafslund Oslo Celsio

Knut Inderhaug tiltrådte som administrerende direktør for Hafslund Oslo Celsio i september 2022. Han har vært fungerende administrerende direktør for selskapet siden oktober 2021. Inderhaug har tidligere hatt ulike lederstillinger i Fortum og Hafslund, hvor han ble ansatt i 2010. Han er utdannet siviløkonom fra Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Berit Sande

Berit Sande

Konserndirektør økonomi og finans

Berit Sande

Berit Sande

Konserndirektør økonomi og finans

Berit Sande tiltrådte stillingen som konserndirektør for økonomi og finans, CFO, i august 2022. Hun kom fra stillingen som direktør portefølje og strategi i Norsk Hydro ASA, men har også erfaring fra Hydro Energi. Hun har lang fartstid fra Boston Consulting Group (2006 – 2017), hvor hun i stor grad fokuserte på energibransjen og fornybart. Sande er utdannet sivilingeniør industriell økonomi og teknologiledelse fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Elise Horn

Elise Horn

Konserndirektør konsernutvikling

Elise Horn

Elise Horn

Konserndirektør konsernutvikling

Elise Horn gikk inn i Hafslunds konsernledelse i oktober 2022 med ansvar for strategi. I første kvartal 2023 ble Horns ansvarsområde utvidet og hun er nå konserndirektør konsernutvikling med ansvar for strategi, HR, bærekraft og merkevare. Horn har jobbet i Hafslund siden 2018 og har siden den gang hatt mange roller, som rådgiver til konsernsjefen, leder for strategi og utvikling for kraftmarked og leder for konsernstrategi. Hun har tidligere jobbet som strategikonsulent i Arkwright Consulting (2016-2018). Horn er utdannet sivilingeniør industriell økonomi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun er styreleder i Ung i Fornybar.

Eirik Folkvord Tandberg

Eirik Folkvord Tandberg

Konserndirektør energimarkeder og samfunnskontakt

Eirik Folkvord Tandberg

Eirik Folkvord Tandberg

Konserndirektør energimarkeder og samfunnskontakt

Eirik Folkvord Tandberg tiltrådte som konserndirektør for energimarkeder i mai 2022. Han kom fra stillingen som direktør for strategi og utvikling i Fortum City Solutions. Han har hatt ulike stillinger i Fortum-konsernet og ledet Hafslund Oslo Celsio, tidligere Fortum Oslo Varme, i fire år (2017-2021). Før det jobbet han 6 år i Hafslund-konsernet, med roller innen strategi, rammevilkår og ledelse, særlig for fjernvarmeselskapet Hafslund Varme. Tandberg er utdannet sivilingeniør industriell økonomi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Les om styret i Hafslund AS

Les mer