Hafslund Vekst 1

Hafslund Vekst

Administrerende direktør har ordet

Hafslund Vekst AS ble etablert som et eget selskap i september 2022. Som navnet tilsier, skal vi skape vekst. Vi har høye ambisjoner om å bidra til en verden i balanse med innovativt arbeid som setter fart på energiomstillingen og bidrar til å gjøre fremtiden enda litt bedre.

Energikrisen i Europa synliggjør viktigheten av vårt arbeid. Vi må finne de langsiktige løsningene som gir et fornybart energisystem i balanse og reduserer utslipp uten å gå på bekostning av natur og miljø. Samtidig skal vi skape gode kundeopplevelser som får befolkningen med på energiomstillingen. Dette er utfordrende og engasjerende problemstillinger som vi er stolte av å jobbe med. Vi har etablert flere spennende partnerskap og selskaper som vi har stor tro på at vil lykkes fremover.

Jeg er heldig som får lede en gjeng ansatte med mye energi, som deler kunnskap og spiller hverandre gode. Vi har vokst betydelig i størrelse i løpet av 2022 og inn i 2023, fra 30 til nærmere 40 ansatte i slutten av mars. Hafslund Vekst legger til rette for gründermentalitet innenfor trygge rammer og vår kultur skal gi takhøyde for nye idéer. Jeg er stolt av teamet vi har bygget og alt vi har fått til det siste året. Nå gleder jeg meg til fortsettelsen og ser frem til at vi skal bidra til ytterligere vekst i 2023.

Martin Sleire Lundby

Martin Sleire Lundby

Sentrale hendelser for Vekst i 2022:

Hafslund Vekst AS etablert som et eget selskap

Hafslund Vekst AS ble etablert som et eget selskap i september og består av det som tidligere var forretningsområdet Vekst og investeringer i Hafslund. I løpet av året økte antall ansatte fra 30 til 40 medarbeidere.

Hafslund Vekst konkurrerer om de første konsesjonene for Utsira Nord og Sørlig Nordsjø II

I mai oppjusterte den norske regjeringen sine ambisjoner for havvind med mål om utdeling av konsesjoner til 30 GW innen 2040. Det er gledelig, og Hafslund Vekst jobber med forberedelsene til å konkurrere om de første konsesjonene for Utsira Nord og Sørlig Nordsjø II, som en av tre partnere i havvindsamarbeidet Blåvinge.

En norsk havvindindustri

Blåvinge ønsker å legge til rette for en norsk havvindindustri som benytter seg av norske leverandører. I løpet av det siste året er det inngått avtaler med norske leverandører, som verftet Rosenberg Worley i Stavanger og arendalsselskapet APL, som jobber med forankring av flytende offshorekonstruksjoner i tillegg til kabelprodusenten Nexans i Halden.

Hafslund Magnora Sol AS

Sammen med Magnora ASA og Helios AB etablerte Hafslund Vekst et solkraftselskap, Hafslund Magnora Sol AS, med mål om å utvikle 1 000 MW solkraft i Norge innen 2027. Samtidig investerte Hafslund Vekst 100 millioner kroner i Magnora ASA.

Stenkalles Grund

Hafslund Vekst kjøpte seg inn i vindprosjektet Stenkalles Grund i innsjøen Vänern i Sverige. Prosjektet eies sammen med Cloudberry Clean Energy og har som ambisjon å bygge ut 100 MW vindkapasitet, som har mål om å være i drift fra 2026.

Utvidelser i venture-porteføljen til Hafslund Vekst

Venture-porteføljen til Hafslund Vekst ble utvidet med fire nye vekstselskaper; Smartwatt, Ducky, Over Easy Solar og Birdsview.

Solway

Hafslund Vekst og OBOS etablerte et felles solenergiselskap, Solway, som skal sette fart på utvikling av det enorme potensialet i ren og kortreist solenergi fra norske tak og fasader. På sikt vil selskapet levere solcelleanlegg til 10 000 leiligheter og næringsbygg per år.

Volte

Hafslund Vekst investerte i Volte som er et teknologiselskap for energisparing og strøm rettet mot bedriftsmarkedet. Volte skal gjøre strøm og energi mindre komplisert for bedriftene, hjelpe dem med å få oversikt over strømforbruket og identifisere muligheter til å effektivisere.

Beskrivelse av forretningsområdet

Hafslund Vekst jobber med etablerte og nye vekstinitiativer innenfor den fornybare verdikjeden. Selskapet finner nye forretningsmuligheter knyttet til elektrifisering, bærekraft og ny produksjon og lagring av fornybar energi med alternative teknologier.

Hafslund Vekst har også en viktig oppgave i å forvalte noen av Hafslunds største eierskap, inkludert eierskapet i Eidsiva Energi AS og Fredrikstad Energi AS, og selskapet har et dedikert miljø for investeringer og aktiv eieroppfølging. Hafslund Vekst har på kort tid blitt et middels stort vekstselskap med en bred portefølje som inkluderer havvind, solkraft, elbil-lading, energisparing, forretningsutvikling, rådgivning og ventureinvesteringer. Under beskrives de ulike satsingene til Hafslund Vekst:

Ny fornybar energiproduksjon

En viktig satsing for Hafslund Vekst er å utvikle ny fornybar energi, og selskapet har pågående prosjekter innen havvind og storskala solenergi. Selskapet skal bidra med sterk fornybar vekst gjennom sol- og vindkraft, samtidig som det settes ambisiøse målsetninger og tiltak for å ivareta naturen. Hafslund Vekst er teknologinøytrale og vurderer prosjekter i hele Norden.

Innen havvind er Hafslund Vekst en av tre partnere i partnerselskapet Blåvinge sammen med Fred. Olsen Seawind og Ørsted. Blåvinge er et langsiktig samarbeid for havvind i Norge med mål om å bygge ut både bunnfast og flytende havvind. Blåvinge jobber først og fremst med å bli klare til å konkurrere om konsesjoner på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. I 2022 har Blåvinge inngått viktige avtaler med norske leverandører som verftet Rosenberg Worley i Stavanger, arendalsselskapet APL som jobber med forankring av flytende offshorekonstruksjoner, og kabelprodusenten Nexans i Halden. Ved å samle ledende, nasjonale aktører i tidlig fase, søker Blåvinge å finne de beste løsningene, drive innovasjon og redusere kostnader for flytende havvind.

Hafslund Vekst har allerede kommet i gang med innsjøvind i Sverige, og i 2022 kjøpte selskapet seg inn i vindprosjektet Stenkalles Grund i innsjøen Vänern. Hafslund Vekst eier prosjektet sammen med fornybarselskapet Cloudberry Clean Energy. For Hafslund er dette både det første vindkraftprosjektet som ikke ligger på land og den første energiutbyggingen utenfor Norge. Prosjektet har konsesjon for utbygging av 100 MW vindkapasitet og sikter mot å være i drift i 2026.

Høsten 2022 startet Hafslund Vekst et nytt solkraftselskap, Hafslund Magnora Sol AS, i Norge sammen med investeringsselskapet Magnora ASA og den svenske solparkutvikleren Helios AB. Det nye solkrafselskapet har ambisjon om å utvikle 1 000 MW solkraft innen 2027 og skal utvikle solkraftprosjekter frem til de er byggeklare. Hafslund Vekst har videre en førsterett til å kjøpe prosjektene og har samtidig investert 100 millioner kroner i Magnora ASA som har gitt en eierandel på om lag syv prosent og gjør Hafslund Vekst til største enkeltinvestor.

Forretningsutvikling, elektrifiseringsløsninger og distribuert energi

Forretningsutviklerne i Hafslund Vekst jobber med å finne frem til gode idéer som kan tas videre til konkrete initiativer og satsinger. Når et konsept er klart til å videreføres, gjøres dette gjerne gjennom selskapet Hafslund Ny Energi AS som eies av Hafslund (65 prosent) og Eidsiva Energi (35 prosent). Ladeselskapet Elaway AS og solcelleselskapet Solway AS er eksempler på kommersialiserte satsinger som springer ut fra Hafslund Ny Energi.

Ladeselskapet Elaway bygger og drifter infrastruktur for elbillading i sameier og borettslag. Elaways visjon er å bli den største ladeoperatøren for denne kundegruppen i Europa, og selskapet har etablert seg i både Sverige og Tyskland. I Norge har Elaway nå nærmere 50 000 parkeringsplasser i porteføljen og målet er å være tilknyttet 100 000 parkeringsplasser i 2025. Selskapet eies av Hafslund Ny Energi sammen med Eviny.

Solway ble etablert av Hafslund Ny Energi og OBOS i 2022 og er et selskap som skal levere sol og andre energiløsninger til næringsbygg og boligselskaper. Solway vil sette fart på utviklingen av det enorme potensialet for ren og kortreist strøm på norske tak og fasader. De første anleggene blir installert tidlig i 2023 og på sikt er ambisjonen at Solway leverer solcelleanlegg til 10 000 leiligheter og næringsbygg hvert år.

Hafslund Ny Energi har også et eget rådgivningsmiljø, Hafslund Rådgivning, som er spesialisert innen utslippsfri transport og infrastruktur, innovative energisystem, utslippsfrie byggeplasser, kraftnett, og virkemidler for grønn omstilling. På kundelisten er private og offentlige aktører som Posten Norge, Unibuss, Mester Grønn, Vedal, Flåm Havn, Borg Havn, Oslo Havn og Fredrikstad kommune.

Investeringer og venture

For å lykkes med å løse fremtidens utfordringer, er det helt nødvendig å jobbe sammen med andre og å søke kompetanse og erfaring som Hafslund Vekst ikke selv besitter. Partnerskap er for Hafslund Vekst et viktig virkemiddel for å få tilgang på komplementær kompetanse, redusere risiko og muliggjøre verdiskapende innovasjon på tvers av den fornybare verdikjeden.

Hafslund Vekst har et eget miljø for investeringer som vurderer muligheter for oppkjøp og fusjoner som kan bidra til å realisere Hafslunds strategi og mål om verdiskaping. Hafslund har gjennom de siste årene vært igjennom en rekke transaksjoner, og konsernet drar stor nytte av å ha solid investeringskompetanse internt. 2022 har vært preget av det store oppkjøpet av majoritetseierskap i Hafslund Oslo Celsio, men også mindre investeringer som partnerskapet med utviklerselskapet Magnora.

Hafslund Vekst har også et eget venturemiljø som hele tiden er på leting etter gode og nyskapende investeringsobjekter. Ventureporteføljen skal bestå av innovative oppstarts- og vekstselskaper med en sterk teknologikomponent og en grønn elektrifiseringsagenda der Hafslund kan bidra med et verdiøkende eierskap. Ved utgangen av 2022 er følgende selskaper i porteføljen:

  • Heimdall Power: Løsninger med kunstig intelligens for oppfølging og vedlikehold av høyspentnettet.
  • Smartwatt: Styringssystemer basert på kunstig intelligens for å optimalisere energiforbruk.
  • Ducky: Digitale verktøy for å visualisere og redusere befolkningens CO₂-fotavtrykk.
  • Birdsview: Smarte løsninger for overvåking og vedlikehold av kritisk infrastruktur, som strøm- og telefonmaster.
  • Overeasy Solar: Innovative solcellemoduler som er spesialtilpasset behovene for grønne og flate takarealer.

Eierskapet i Eidsiva Energi og Fredrikstad Energi

Hafslund Vekst har et betydelig eierskap i nettvirksomhet, fjernvarme og bredbånd som største eier i Eidsiva Energi med 50 prosent eierandel. Eidsiva Energi eier 100 prosent av Elvia, som er Norges største nettselskap med om lag 970 000 kunder. Elvia bygger, drifter, vedlikeholder og fornyer strømnettet i Innlandet, Viken og Oslo. Eidsiva Energi eier også Eidsiva Bioenergi, som er Norges tredje største fjernvarmeleverandør og leverer om lag 460 GWh fjernvarme via egen infrastruktur til privat- og bedriftsmarkedet i Innlandet. I tillegg eier de Eidsiva Bredbånd som leverer fiber og bredbånd til 90 000 kunder, primært i Innlandet. Hafslund Vekst har også en eierandel på 49 prosent i Fredrikstad Energi som eier Norgesnett. Fredrikstad Energi bygger, drifter, vedlikeholder og fornyer strømnettet for over 100 000 kunder fordelt på syv kommuner på Øst- og Vestlandet.

Hafslund Vekst

Redegjørelse for verdiskapning

Hafslund Vekst har et mål om langsiktig fornybar verdiskapning. Verdiskapningen skal oppnås ved å forvalte det industrielle eierskapet selskapet har og gjennom nye vekstinitiativer. Initiativer refererer her til selskaper og prosjekter som Hafslund Vekst har investert i, startet opp selv eller sammen med partnere.

Felles for alle satsingene i Hafslund Vekst er at de vil være nødvendige brikker i fremtidens energisystem og bidrar til en verden i balanse, med fornybart. Praktisk betyr det at selskapets initiativer er, og skal være, et bidrag til å løse klimaproblemet på en økonomisk levedyktig måte, uten å gå på vesentlig bekostning av andre bærekraftdimensjoner som natur, artsmangfold og samfunn. For å løse utfordringene og skape den målsatte veksten, satser Hafslund Vekst på en bred portefølje av initiativer med ulike forretningsmodeller og risiko, og det investeres i flere deler av den fornybare verdikjeden. Dette sikrer en portefølje av satsinger med god diversifisering for å redusere den totale risikoeksponeringen.

Porteføljen av selskaper og prosjekter i Hafslund Vekst har ulikt behov for kapital og kunnskap. De er på forskjellige stadier i sine utviklingsløp og vil operere i markeder som kan være både kjente og hittil ukjente for Hafslund Vekst. Felles for de fleste nye initiativene er at de er i en relativt tidlig fase av sitt kommersialiseringsløp. Det innebærer at kostnadene og investeringene er større enn inntjeningen og at positive resultater og kontantstrøm ligger noe frem i tid.

For 2022 hadde Hafslund Vekst samlede driftsinntekter på 5 millioner kroner (8 millioner kroner), primært knyttet til salg av rådgivertjenester i Hafslund Rådgivning.  Driftsresultat (EBIT) på 552 millioner kroner (-52 millioner kroner) er en økning på 604 millioner kroner fra fjoråret.  Økningen er primært knyttet til økning i resultatandel fra fra Eidsiva Energi og Fredrikstad Energi, som inngår i resultatet til Hafslund Vekst med 614 millioner kroner (-16 millioner kroner). Resultatet i begge disse selskapene var i stor grad preget av høye nettapskostnader til nettvirksomheten i 2021, men for 2022 har resultatene økt som følge av høye flaskehalsinntekter mot slutten av året. Resultat etter skatt var 372 millioner kroner (-215 millioner kroner).

Mill. kroner20222021
Driftsinntekter58
Lønn og andre personalkostnader-23-16
Andre driftskostnader-18-15
Resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet588-29
EBITDA552-51
Av- og nedskrivninger--1
Driftsresultat (EBIT)552-52
Netto finansposter-240-155
Resultat før skatt312-207
Skattekostnad60-8
Resultat etter skatt372-215

Hafslund Eco Vannkraft

Det norske vannkraftsystemet har en normal årsproduksjon på 138 TWh og en samlet effektkapasitet på 33 GW. I et normalår utgjør vannkraftproduksjonen om lag 90 prosent av samlet norsk kraftproduksjon. De fleste av magasinene i Norge er bygget før 1990, men oppgraderinger og utvidelser av kraftverkene har økt evnen til å utnytte dem.

Les mer