Nøkkeltall

Resultat etter skatt

4 344 millioner kroner

Vannkraftproduksjon

13,8 TWh

Klimautslipp

459 554 tCO₂e

Sorteringsgrad

89 %

Antall ansatte

686

Antall skader

2,9 per million arbeidstimer

Mill. kroner20222021
FINANSIELLE NØKKELTALL
Driftsinntekter22 02810 847
EBITDA20 0878 979
Driftsresultat (EBIT)19 3408 463
Underliggende driftsresultat19 9149 678
Resultat før skatt18 8797 901
Resultat etter skatt4 3442 611
Netto rentebærende gjeld9 52311 336
-herav ansvarlig lån 7 3385 264
Totalkapital97 26563 584
Engasjert kapital65 60943 046
Investeringer i driftsmidler 870590
ROE (%)12,5 %9,9 %
ROCE (%)35,6 %19,2 %
Gjeld/EBITDA (x)0,51,7
FFO/Gjeld (%) 141 %54 %
Egenkapitalandel (%)44 %42 %
Andre nøkkeltall20222021
Antall ansatte686438
Turnover (frivillig avgang)3,6%2,5%
Antall skader per million arbeidstimer (H2) siste 12 mnd2,96,9
Klimautslipp (Scope 1, 2 og 3) (tCO2e) *)459 5543 573
Vannkraftproduksjon (TWh)13,818,3
Oppnådd kraftpris (øre/kWh)15062
Nordisk systempris (øre/kWh)13763
Fjernvarmesalg (GWh)761I/A

*) Klimautslippet inkluderer markedsbaserte utslipp i scope 2. 2022-tall inkluderer en utvidelse av scope 3-utslipp og klimautslipp fra Hafslund Oslo Celsio, mens 2021-tallet er ekskludert Hafslund Oslo Celsio og inkluderer kun meget begrenset scope 3-utslipp.