Visjon og verdier 8

Visjon og verdier

For en verden i balanse, med fornybart

I Hafslund jobber vi ‘for en verden i balanse, med fornybart’. Dette er vår visjon – felles for hele konsernet. Vi ønsker oss en verden som er bedre enn den vi har i dag og ‘balanse’ er et viktig stikkord. Balansen i energisystemet må gjenopprettes, og viktigere enn noen gang før er det at dette skjer på en bærekraftig måte. Balanse mellom tilbud og etterspørsel av energi, daglig balansering av kraftsystemet og balanse mellom utbygging av ny fornybar energi og bevaring av naturen er eksempler på balanseganger som er viktige for Hafslund. Vi i Hafslund ønsker å bidra til en bedre verden med mer balanse.

Forside 2

Våre verdier

Hafslunds verdier er åpen, ansvarlig og nyskapende. Verdiene beskriver hvem vi er og hvem vi ønsker å være. Konsernets kultur bygger på verdiene og de er førende for hvordan vi agerer. Verdiene skal være noe vi kjenner oss igjen i, samtidig som de skal være noe å strekke seg etter.

Åpen betyr at vi ønsker endringer velkommen og at vi vet at vi ikke har alle svarene fra før. Vi setter pris på ulike synspunkter, forskjellighet og mangfold, og vi søker samarbeid på tvers av fagfelt og selskaper for å finne svar.

Ansvarlig betyr at vi tar vårt samfunnsoppdrag på alvor og at vi gjør det vi kan for å sikre at vi ivaretar det ansvaret vi er blitt gitt. Vi bryr oss og gjør den innsatsen som må til for å løse oppgavene våre på best mulig måte.

Nyskapende betyr at vi ønsker å løse utfordringer og å bidra til verdiskaping. Vi vil gjøre det bedre enn vi gjorde i går og vi går fremtiden i møte med en nysgjerrig innstilling.

Visjon og verdier 1

Les mer om organisasjon og ledelse

Les mer