Et bærekraftig Hafslund 9

Smart og grønn byutvikling

Samfunnet elektrifiseres, og vi bruker stadig mer strøm. Tilgangen på fornybar energi øker, men forbruket øker raskere. Vi i Hafslund ønsker å tilrettelegge for elektrifisering som bidrar til grønnere og smartere byer.

Hafslund er et energi- og infrastrukturkonsern som i tillegg til å være en stor produsent av fornybar energi, er med på å tilrettelegge for fremtidens byer med sentrale systemer for termisk energi og løsninger som bidrar til elektrifisering og energieffektivisering. Hafslund jobber for å etablere smarte, digitale energiløsninger som bidrar til effektivt og enkelt energiforbruk og stabile og forutsigbare energipriser.

Mot 2035 skal vi

  • Utvikle løsninger som skaper verdi for næring og sluttbrukere innen elektrifisering og energieffektivisering
  • Utvikle det termiske energisystemet i Oslo og omegn
  • Satse på forretningskonsepter i krysningen mellom en smart by og energisystemet
  • Være en aktiv pådriver for grønne industrier og arbeidsplasser i Norge

Elektrifisering, energieffektivisering og enkle grønne løsninger

Elektrifisering, energieffektivisering og enkle grønne løsninger er sentrale drivere for å skape det fornybare Norge og fremtidens bærekraftige samfunn. Dette er tett koblet til verdikjeden til Hafslunds kjernevirksomhet innen energiproduksjon. Hafslund Vekst er den store motoren i å finne nye løsninger og forretningskonsepter innen elektrifisering og energieffektivisering.

Elektrifisering

En av de store startup-suksessene fra Hafslund er ladeanleggsselskapet Elaway, som er med på å tilrettelegge for elektrifisering av den norske, og etter hvert også den europeiske, bilparken ved å levere ladeløsninger til borettslag, sameier og næringsbygg. Selskapet bygger, drifter og leier ut ladeanlegg. Elaway er i dag eid sammen med Eviny og har kontorer i Bergen, Stockholm, München og Oslo.

Hafslund Rådgivning tilbyr konsulentoppdrag knyttet til blant annet elektrifisering. Rådgivningssatsingen ble etablert i 2019 for å tilgjengeliggjøre Hafslunds kompetanse innen elektrifisering og energi. Rådgivningstjenesten har siden oppstarten blitt et av Norges fremste kompetansemiljøer på området.

Energieffektivisering

Høsten 2022 investerte Hafslund Vekst i selskapet Volte, som vil bidra til energieffektivisering ved å hjelpe bedrifter med å redusere sitt strømforbruk. Volte er eid sammen med Eviny og er et strømselskap for bedrifter, med oversiktlige og transparente avtaler. Volte er også et energiteknologiselskap som utnytter mulighetene som ligger i energidata for å bygge analyser, produkter og tjenester som hjelper bedrifter å spare strøm.

Venturemiljøet i Hafslund Vekst har også en investering i en start up som baserer seg på energieffektivisering med investeringen i selskapet Smartwatt. De tilbyr AI-baserte styringssystemer for optimalisert energiforbruk i bygg.

Enkle grønne løsninger

Hafslund ønsker å gjøre energi og grønne løsninger enkelt for både privatpersoner og bedrifter. Hafslund Vekst og Hafslund Oslo Celsio jobber mot sluttbrukere, og driver med forretningsutvikling som skal lede frem til enkle og grønne løsninger. Hafslund Rådgivning innhenter kunnskap om hvor utfordringene ligger og forretningskonseptene som vi skalerer, og selskapene vi investerer i, skal reflektere ambisjonen om å gjøre energi og bærekraftig livsstil enklere og smartere. Vi er nysgjerrig på løsningene og tror at teknologi i sluttbrukerleddet er en viktig del av en grønn omstilling.

Gode hoder er nøkkelen

Uten de beste hodene vil vi ikke lykkes med noen av de andre ambisiøse satsingene og målene vi har satt oss for 2035. Derfor skal vi jobbe for at Hafslund blir arbeidsplassen der talentene kommer og banker på døren.

Les mer